You have completed 0% of this survey
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Deelname aan onderzoek naar empathie, pijn en leren

 

Wie zoeken wij?

Gezonde vrijwillers tussen de 18 en 55 jaar.

Waar gaat het onderzoek over?

De afdeling Neuro- en Revalidatiepsychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, Donders Centre of Cognition, is op zoek naar gezonde vrijwilligers die willen meewerken aan een onderzoek naar empathie, pijn en leren.

Empathie is het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen. Niet iedereen is in dezelfde mate empathisch en we willen weten of persoonlijkheidskenmerken empathieniveaus kunnen voorspellen. Verder willen we het verband tussen empathie en leren door middel van pijn ontdekken via een computertaak met kleine elektrische schokjes bij verkeerde keuzes.

Hoeveel vergoeding krijg je?

Je krijgt een vergoeding van 15-20 euro. Op basis van je prestaties in de leertaak ontvang je daarbovenop een prestatiebonus (extra geld of een beloning naar keuze - snack, chocolade, kleine kantoorspullen of andere objecten.)

Wat houdt je deelname in?

Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek, nemen wij contact met u op via e-mail, telefoon of Whatsapp om een afspraak te maken en u van verdere informatie te voorzien. Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de Radboud Universiteit (~1.5 uur) om twee computertaken uit te voeren en om je gevoeligheid voor druk, koud water en kleine elektrische schokjes (ontworpen om enigszins oncomfortabel maar niet ondraaglijk te zijn). Verder, vragen we u om een korte online vragenlijst in te vullen voordat je naar het lab komt.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten over de studie? Neem dan contact op met de onderzoekers: Christiaan Tomassen  (christiaan.tomassen@ru.nl) en Dimana Atanassova  (dimana.atanassova@donders.ru.nl).

U kunt uw interesse in dit onderzoek kenbaar maken door het aanmeldingsformulier op de volgende pagina in the vullen. Als je na je registratie in aanmerking komt, nemen we contact met je op om je meer informatie te geven. Na ontvangst van deze informatie kunt u aangeven of u alsnog wilt deelnemen aan het onderzoek.

There are 15 questions in this survey.

Aanmelding en gegevensbescherming

Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor ons onderzoek. Na uw aanmelding zullen we contact met u opnemen en ontvangt u meer informatie. Na het ontvangen van deze informatie kunt u natuurlijk altijd aangeven of u wel of niet deel wilt nemen. Voor deze aanmelding is het nodig dat sommige persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Om contact met u op te kunnen nemen vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en email adres. Daarnaast vragen we ook naar uw leeftijd, geslacht en hoogst behaalde opleiding, omdat we mensen met verschillende achtergronden nodig hebben om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

We zullen deze persoonsgegevens in een beveiligde database bewaren, apart van de onderzoeksgegevens. Deze is alleen toegankelijk voor een beperkte groep bevoegde leden van ons onderzoeksteam waarvoor dit noodzakelijk is. De gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan genoemd in deze informatie. In alle gevallen worden uw onderzoeksgegevens beschermd overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U wordt gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. Indien u dit niet wilt, kunt u zich niet aanmelden voor dit onderzoek.

Toekomstig onderzoek

Na deelname aan onderzoek op het DCC kan het zijn dat wij u nogmaals willen benaderen voor toekomstig onderzoek vanuit onze onderzoekslijn neuro- en revalidatiepsychologie. U kunt op het aanmeldformulier op de volgende pagina aangeven of u hiermee akkoord bent. Indien u hiermee instemt zullen uw naam, adres, e-mail adres en eventueel uw telefoonnummer in onze beveiligde proefpersonen database worden bewaard. Ook hierbij geldt dat deze gegevens alleen kunnen worden ingezien door geautoriseerde leden van het betrokken onderzoeksteam. Ook voor dit toekomstige onderzoek geldt dat deelname altijd vrijwillig is en dat u bij iedere deelname aan een nieuw onderzoek om uw toestemming gevraagd wordt.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonlijke gegevens naam, e-mail adres en telefoonnummer worden gedurende de looptijd van het onderzoek bewaard, dat is gedurende maximaal 3 jaar. Indien u aangeeft ook bereid te zijn aan toekomstig onderzoek deel te willen nemen, zullen wij uw gegevens 5 jaar bewaren. Hierna zullen wij de data vernietigen, of u nogmaals benaderen of u nog steeds interesse heeft in het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. U kunt altijd aangeven dat u verwijderd wilt worden uit de database, zonder een reden te geven waarom u verwijderd wilt worden. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar dimana.atanassova@donders.ru.nl. Andere gegevens, namelijk uw leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, worden gedurende 10 jaar bij de onderzoeksdata bewaard op een beveiligde locatie. Op basis van deze gegevens kunt u echter niet geïdentificeerd worden.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor meer informatie over de naleving van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is de Radboud Universiteit verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met het bureau van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling via privacy@ru.nl.

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.ru.nl/privacy/ (bescherming persoonsgegevens, rechten betrokkenen) en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/controleover-je-data).