0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Deelname aan onderzoek naar Besluitvorming en Pijn

 

ENGLISH:

For the English version of this survey, please follow this link:  https://questions.socsci.ru.nl/index.php/736227?lang=en

 

Doelgroep

Wij zijn op zoek naar gezonde vrijwilligers tussen from 18 to 55 jaar oud.

Het onderzoek

De afdeling Neuro- en Revalidatiepsychologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen is op zoek naar gezonde vrijwilligers die bereid zijn om deel te nemen aan een onderzoek naar de relatie tussen besluitvorming en pijn.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat sommige mensen vaak risico's durven te nemen bij het maken van keuzes. We zullen onderzoeken of het voelen van milde elektrische schokken van invloed is op hoeveel risico mensen willen nemen, ook welke persoonlijkheidseigenschappen een rol spelen hierin.

Vergoeding

U ontvangt een vergoeding van 25-30 euro voor uw deelname. U ontvangt ook een bonus (maximaal 6 euro) op basis van uw prestaties en een extra beloning naar keuze (bijv. chocolade, chips, enz.).

Deelname aan het onderzoek

Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek, maken we eerst een afspraak via email, de telefoon of WhatsApp om u verder te informeren. Het onderzoek bestaat uit een bezoek aan de Radboud Universiteit. Ten eerste willen we u vragen een online vragenlijst in te vullen met uw smartphone of computer. Dan komt u naar ons lab, waar u twee computertaken maakt (in totaal 40-60 minuten) en waarbij we uw hersenactiviteit met elektro-encefalografie (EEG) opnemen. Tijdens de computertaken krijgt u milde elektrische schokken die zijn aangepast aan uw pijntolerantie. Na de taken meten we uw pijnsensitiviteit met enkele pijnproeven (koudwatertest en een drukpijntest). Als u een ernstige huidaandoening of huidallergie heeft waardoor het onmogelijk is om de koudwatertest of elektrische schokken te doen, laat het ons weten voor de afspraak. Het onderzoek duurt ongeveer 2.5-3 uur.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op puts Dimana Atanassova via dimana.atanassova@donders.ru.nl.

Middels het aanmeldformulier op de volgende pagina kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor dit onderzoek in een afspraak maken. 

Na uw aanmelding zullen we contact met u opnemen en ontvangt u meer informatie. Na het ontvangen van deze informatie kunt u uiteraard altijd aangeven nog of u wel of niet deel wilt nemen.

 

Er zijn 17 vragen in deze enquête.

Aanmelding en gegevensbescherming

Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde voor ons onderzoek. Na uw aanmelding zullen we contact met u opnemen en ontvangt u meer informatie. Na het ontvangen van deze informatie kunt u natuurlijk altijd aangeven of u wel of niet deel wilt nemen. Voor deze aanmelding is het nodig dat sommige persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en bewaard. Om contact met u op te kunnen nemen vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en email adres. Daarnaast vragen we ook naar uw leeftijd, geslacht en hoogst genoten opleiding, omdat we mensen met verschillende achtergronden nodig hebben om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

We zullen deze persoonsgegevens in een beveiligde database bewaren, apart van de onderzoeksgegevens. Deze is alleen toegankelijk voor een beperkte groep bevoegde leden van ons onderzoeksteam waarvoor dit noodzakelijk is. De gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan genoemd in deze informatie. In alle gevallen worden uw onderzoeksgegevens beschermd overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U wordt gevraagd om hiervoor toestemming te verlenen. Indien u dit niet wilt, kunt u zich niet aanmelden voor dit onderzoek.

Toekomstig onderzoek

Na deelname aan onderzoek op het DCC kan het zijn dat wij u nogmaals willen benaderen voor toekomstig onderzoek vanuit onze onderzoekslijn neuro- en revalidatiepsychologie. U kunt op het aanmeldformulier op de volgende pagina aangeven of u hiermee akkoord bent. Indien u hiermee instemt zullen uw naam, adres, e-mail adres en eventueel uw telefoonnummer in onze beveiligde proefpersonen database worden bewaard. Ook hierbij geldt dat deze gegevens alleen kunnen worden ingezien door geautoriseerde leden van het betrokken onderzoeksteam. Ook voor dit toekomstige onderzoek geldt dat deelname altijd vrijwillig is en dat u bij iedere deelname aan een nieuw onderzoek om uw toestemming gevraagd wordt.

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonlijke gegevens naam, e-mail adres en telefoonnummer worden gedurende de looptijd van het onderzoek bewaard, dat is gedurende maximaal 3 jaar. Indien u aangeeft ook bereid zijn aan toekomstig onderzoek deel te willen nemen, zullen wij uw gegevens 5 jaar bewaren. Hierna zullen wij de data vernietigen, of u nogmaals benaderen of u nog steeds interesse heeft in het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. U kunt altijd aangeven dat u verwijderd wilt worden uit de database, waarbij het niet nodig is om te vermelden waarom u verwijderd wilt worden. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar onderzoeknrp@ru.nl. Andere gegevens, namelijk uw leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, worden gedurende 10 jaar bij de onderzoeksdata bewaard op een beveiligde locatie. Op basis van deze gegevens kunt u echter niet geïdentificeerd worden.

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens

Voor meer informatie over de naleving van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is de Radboud Universiteit verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met het bureau van de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling via privacy@ru.nl.

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op www.ru.nl/privacy/ (bescherming persoonsgegevens, rechten betrokkenen) en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/controleover-je-data).